Hoe innovatieve Vehicle-to-Grid-technologie een hernieuwbare toekomst kan ondersteunen.

Hoe innovatieve Vehicle-to-Grid-technologie een hernieuwbare toekomst kan ondersteunen.

  • EV's die zijn uitgerust met innovatieve Vehicle-to-Grid (V2G) technologie kunnen dienen als opslag voor hernieuwbare energie.
  • Door hernieuwbare energie opgeslagen in EV-batterijen te benutten en op piekmomenten terug te leveren aan het net, genereert V2G-technologie voordelen voor EV-eigenaars en hele samenlevingen.
  • Hyundai Motor projecten in Nederland en Duitsland geven een kijkje in de veelbelovende toekomst van V2G technologie.

Offenbach, 13 December 2022 – Volgens een recente evaluatie van het Europees Milieuagentschap zal tegen 2050 tot 80% van de auto's in de EU volledig elektrisch zijn. Nu het aandeel van elektrische voertuigen blijft groeien, zal het aantal emissievrije auto's op onze wegen alleen al in het volgende decennium snel toenemen.

Hoewel de overgang naar hernieuwbare energie zeker positief is voor het milieu, zal deze drastische transformatie een reeks uitdagingen met zich meebrengen voor consumenten, gemeenschappen en de stabiliteit van lokale elektriciteitsnetten.

Om de overgang naar hernieuwbare energie te ondersteunen, biedt innovatieve Vehicle-to-Grid (V2G)-technologie een potentiële oplossing. V2G kan gebruik maken van de hernieuwbare energie die is opgeslagen in de batterijen van EV's en deze op piekmomenten terug leveren aan het net, wat de eigenaars van EV's en de hele samenleving ten goede komt.

Uitdagingen door de verschuiving naar hernieuwbare energie

De eerste uitdaging is de verschuiving naar meer elektrische voertuigen op de weg, waardoor er meer hernieuwbare energie zal nodig zijn. Dit is vandaag al een algemeen maatschappelijk verschijnsel: de piek in de energievraag die onmiddellijk ontstaat wanneer mensen 's ochtends wakker worden en hun waterkoker aanzetten, of 's avonds een maaltijd koken terwijl ze na het werk televisiekijken.

Een tweede gevolg zal zijn dat lagere verbruikscijfers van elektriciteitscentrales onvermijdelijk zullen leiden tot hogere operationele kosten. Dit zal resulteren in hogere elektriciteitstarieven voor de consument en mogelijke pieken in de prijszetting.

Hoewel het gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit langzaam afneemt - van 39% in 2019 tot 37% in 2021 - moet de koolstofintensiteit van de energieproductie ook nog veel verder worden verminderd.

Ten slotte moeten landen overal ter wereld hun capaciteit om voldoende energie op te wekken en op te slaan nog vergroten, om aan deze nieuwe vraag te voldoen.

Om deze uitdagingen aan te gaan en de verschuiving naar hernieuwbare energie te vergemakkelijken, zouden EV-batterijen een zeer efficiënte oplossing kunnen bieden voor intelligente energieopslag en -distributie.

Hoe kan Vehicle-to-Grid-technologie helpen?

Vehicle-to-Grid-technologie (V2G) is een innovatief concept dat ontwikkeld wordt om intelligent energie op te slaan en te verdelen. Deze technologie zou een belangrijke feature kunnen zijn waarmee alle EV's zijn uitgerust. Hyundai heeft op dit vlak al aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Met V2G-technologie kunnen elektriciteitsnetten de extra belasting door het opladen van miljoenen EV's aan, terwijl tegelijkertijd meer intermitterende hernieuwbare energiebronnen beter in het systeem kunnen worden geïntegreerd. EV’s die zijn uitgerust met V2G-technologie kunnen dienen als opslag voor hernieuwbare energie.

In een netwerksysteem kunnen EV-batterijen met V2G-technologie worden gebruikt als buffer wanneer dat nodig is. Voertuigen kunnen hernieuwbare energie terug leveren aan het net op momenten dat zonne- of windenergie niet kan worden opgewekt, zoals op een rustige avond. Ook tijdens piekuren, wanneer grote hoeveelheden energie worden verbruikt, kunnen EV's elektriciteit terug leveren aan het net om de vraag in evenwicht te brengen.

"Dankzij de V2G-technologie krijgen EV's een bijkomende rol naast het personenvervoer. Hun energie kan worden teruggevoerd naar het net voor gebruik door lokale energiedistributeurs, terwijl hun batterijen vervolgens ook kunnen worden gebruikt om energie op te slaan, wat de energiedistributeurs helpt om het net te stabiliseren", zegt Yukihiro Maeda, Head of Cross-Carline bij Hyundai Motor Europe. "Naast het beheer van de energievoorziening tijdens piekuren en het helpen decarboniseren van het elektriciteitssysteem, heeft deze technologie zelfs het potentieel om financiële voordelen te creëren voor bestuurders en netdistributeurs, en levert het een aanzienlijk voordeel op voor het milieu door de decarbonisatie van de elektriciteitsnetten te ondersteunen."

In de volgende video legt Nicki Shields, autojournalist en EV-expert, uit hoe de V2G-technologie werkt, en benadrukt ze de voordelen van de technologie en de maatschappelijke voordelen.

Maatschappelijke voordelen van V2G-technologie

Naast de voordelen voor eigenaars van EV's heeft de technologie, naarmate de infrastructuur ter ondersteuning van V2G-technologie verder wordt ontwikkeld en uitgerold, ook het potentieel om voordelen op te leveren voor de samenleving als geheel, voor lokale energienetwerken en voor het milieu.

Wanneer windturbines of zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan het net nodig heeft, kunnen EV's met V2G-ondersteuning worden gebruikt om het overschot aan elektriciteit op te slaan. Daarom zou de V2G-technologie een belangrijke rol kunnen spelen bij het beheer van de energievoorziening in de toekomst.

Naast de ondersteuning van de stabilisatie van het lokale netwerk zal de V2G-technologie ook bijdragen tot een betrouwbare levering van hernieuwbare energie. Aan de aanbodzijde is de democratisering van hernieuwbare energie al een feit. Maar met V2G-technologie is er nu het potentieel om dit ook aan de vraagzijde te bereiken.

De meeste auto's blijven gemiddeld 96% van de tijd geparkeerd en stilstaan, of meer dan 23 uur per dag, terwijl voor dagelijkse ritten gewoonlijk slechts ongeveer een tiende van de batterijcapaciteit van een EV nodig is om daadwerkelijk te rijden. ​ Nadat zij hun voertuigen tegen lagere kosten hebben opgeladen tijdens daluren, kunnen EV-eigenaars de ongebruikte energie in hun EV-batterijen verkopen tijdens piekuren wanneer elektriciteit schaars is en de prijs ervan hoger ligt. Op die manier kunnen EV-batterijen worden gebruikt als een bron van flexibele en koolstofarme energie om de stabiliteit van het net te ondersteunen. Dit bespaart belangrijke netwerkcapaciteit en verlaagt de operationele kosten voor energieleveranciers.

De toekomst van V2G

V2G is een toekomstbestendige technologie die nu al beschikbaar is. De herschikking van het net - die samenwerking vereist met een reeks belanghebbenden, waaronder overheden, energieleveranciers en OEM's - vindt nu al plaats. Bovendien wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk protocol voor de communicatie tussen EV en netwerk.

Eén enkele EV kan genoeg elektriciteit opslaan om tot vijf huishoudens gedurende 24 uur van stroom te voorzien. Een hele vloot zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op hele dorpen en steden, met de mogelijkheid om te profiteren van overtollige hernieuwbare energie in het midden van de dag en de piek in de vraag van het elektriciteitsnet 's morgens en 's avonds te compenseren. Dankzij de V2G-technologie zullen de auto's niet alleen energie kunnen leveren aan het net, maar ook aan de huizen van de klanten.

Om dit alles mogelijk te maken en de verdere uitrol van de V2G-technologie aan te moedigen, moeten bedrijfsmodellen verder worden ontwikkeld, moet onderzoek worden gedaan naar de commerciële haalbaarheid en moet aandacht worden besteed aan regelgevingskwesties.

Invoering van V2G op grote schaal vereist sterke veranderingen en voortdurende ontwikkeling

Om een massale invoering van V2G aan te moedigen, is een sterke buy-in en gedragsverandering bij de consument nodig, evenals de voortdurende ontwikkeling en digitalisering van elektriciteitsnetten en meer samenwerking tussen deelnemers aan het ecosysteem, zoals overheden.

Hoewel het nog een aantal jaren zou kunnen duren vooraleer V2G op grote schaal zal bestaan, is het een oplossing die de consument in de toekomst veel voordelen kan bieden, vooral in een tijd van energieschaarste en stijgende energieprijzen, en naarmate de verkoop van elektrische voertuigen blijft groeien.

V2G-projecten in Nederland en Duitsland

Hyundai is altijd op zoek naar maatschappelijke oplossingen ter ondersteuning van zijn Progress for Humanity-visie en zijn doelstelling voor koolstofneutraliteit in Europa tegen 2035. In Europa brengt het bedrijf de V2G-technologie al in de praktijk. In samenwerking met partners op het gebied van energievoorziening en technologie heeft het twee belangrijke proefprojecten opgezet in Nederland en Duitsland.

De Nederlandse stad Utrecht wil de eerste bi-directionele regio ter wereld ontwikkelen. Hier werkt Hyundai samen met de lokale mobiliteitsoperator We Drive Solar door een vloot van IONIQ 5-eenheden in te zetten voor een nieuwe mobiliteitsdienst die wordt aangedreven door V2G-technologie.

"De ambitie van We Drive Solar is om de grootschalige toepassing van V2G te realiseren met een vloot van honderden bi-directionele gedeelde IONIQ 5-wagens in Utrecht, en later in andere steden in Europa", zegt Robin Berg, directeur van We Drive Solar. "Daarvoor bouwen we de grootste fabriek van bi-directionele laadstations in Europa en werken we nauw samen met Hyundai om de opschaling van het bi-directionele ecosysteem mogelijk te maken."

Ondertussen werkt Hyundai in Duitsland samen met Next Kraftwerke, dat opereert als 'tussenpersoon' tussen degenen die een energievoorziening hebben en het net.

"Tijdens de pilot in Duitsland konden we de installaties gebruiken om de technische haalbaarheid van een toekomstige V2G-dienst te testen", zegt Jens Kronen, Senior Open Innovation Manager bij Hyundai CRADLE, de durfkapitaal- en open innovatietak van het bedrijf. "Het doel was om de e-voertuigen van Hyundai Motor Group te prekwalificeren en secundair stuurvermogen (SRL) te leveren. Met dit vermogen konden we de auto's bundelen als een virtuele energiecentrale en deelnemen aan de energiemarkt."

Deze proefprojecten helpen Hyundai meer inzicht te krijgen in het soort technische vereisten dat nodig is om V2G op schaal toe te passen door een potentiële oplossing te presenteren voor het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van lokale netwerken. Ze laten ook zien hoe nieuwkomers op de energiemarkt kunnen worden ondersteund en hoe gemeenschappen kunnen profiteren van koolstofvrije energiebronnen.

Disclaimer: CO2- en emissiegegevens

  • Elektriciteitsverbruik gecombineerd voor de Hyundai IONIQ 5 58 kWh met 2WD in kWh/100 km: 16,7; CO2-uitstoot gecombineerd in g/km: 0 (WLTP)
  • Elektriciteitsverbruik gecombineerd voor de Hyundai IONIQ 5 58 kWh met 4WD in kWh/100 km: 18,1; CO2-uitstoot gecombineerd in g/km: 0 (WLTP)
  • Elektriciteitsverbruik gecombineerd voor de Hyundai IONIQ 5 77,4 kWh (19" lichtmetalen velgen) met 2WD in kWh/100 km: 17,0; CO2-uitstoot gecombineerd in g/km: 0 (WLTP)
  • Elektriciteitsverbruik gecombineerd voor de Hyundai IONIQ 5 77,4 kWh (20" lichtmetalen velgen) met 2WD in kWh/100 km: 18,0; CO2-uitstoot gecombineerd in g/km: 0 (WLTP)
  • Elektriciteitsverbruik gecombineerd voor de Hyundai IONIQ 5 77,4 kWh (19" lichtmetalen velgen) met 4WD in kWh/100 km: 17,9; CO2-uitstoot gecombineerd in g/km: 0 (WLTP)
  • Elektriciteitsverbruik gecombineerd voor de Hyundai IONIQ 5 77,4 kWh (20" lichtmetalen velgen) met 4WD in kWh/100 km: 19,1; CO2-uitstoot gecombineerd in g/km: 0 (WLTP)

 

 

 

Over Hyundai Belux Newsroom

Hyundai Belux - Korean Motor Company is de officiële invoerder van Hyundai voor België en Luxemburg. Vermeldingen van bepaalde uitrustingen en specificaties in nieuwsberichten op deze website zijn niet bindend. Sommige verwijzingen, uitrustingen en cijfers zijn mogelijks bedoeld voor modellen buiten de Belux markt. Ook prijsstellingen, kortingen of andere acties zijn niet bindend en mogelijks beperkt in de tijd.

Hyundai Belux - Korean Motor Company est l’importateur officiel pour Hyundai en Belgique et au Luxembourg. Les informations de certains équipements et spécifications mentionnées sur ce site ne sont pas contraignantes. Certaines références, équipements et chiffres peuvent être destinés à des modèles extérieurs au marché Belux. Les prix, réductions ou autres actions ne sont pas contraignants et peuvent être limités dans le temps.

Twitter: @Hyundai_B_News

Hyundai Belux Newsroom
Korean Motor Company nv - Hyundai Belux
Pierstraat 229 - 2550 Kontich