Hyundai Motor onthult visie voor waterstofenergie en Softwareoplossingen voorbij mobiliteit op CES 2024

Hyundai Motor onthult visie voor waterstofenergie en Softwareoplossingen voorbij mobiliteit op CES 2024

  • Onder het thema 'Ease every way' benadrukt Hyundai zijn toewijding aan het leiden van mensgerichte levensinnovaties met waterstofenergie en software en AI.
  • Introduceert HTWO's oplossing voor de waterstofwaardeketen die productie, opslag, transport en gebruik omvat
  • Details ontwikkeling van een Megawatt-schaal PEM elektrolyzer voor groene waterstof productie en resource circulatie waterstof productiemethoden
  • Hyundai Motor Group wil tegen 2035 3 miljoen ton waterstof per jaar afnemen
  • Introduceert 'Software-defined Everything'-strategie (SDx) door voertuigen, wagenparken en transportsystemen opnieuw te definiëren met software en AI
  • Plannen om SDV's te ontwikkelen door softwareontwikkelingsmethoden op te nemen in het voertuigontwikkelingsproces
  • Uitbreiding van softwareoplossingen voor zakelijke klanten voor vlootbeheer en -inzichten door aangepaste vlootbeheerdiensten en real-time gegevensanalyse aan te bieden
  • Benadrukt het uiteindelijke doel van SDx transitie waarbij gebruikers, apparaten en de stad allemaal onderling verbonden zijn, zodat transport-as-a-service aan iedereen wordt aangeboden.
  • Hyundai toont zijn waterstofwaardeketen, afvalenergiemethode, SDV-technologieën en toekomstige mobiliteit in het Las Vegas Convention Center, 9-12 januari

LAS VEGAS, 8 januari 2024 - Hyundai Motor Company presenteerde vandaag op CES 2024 haar visie voor een waterstofaangedreven, software-gedreven transformatie die verder gaat dan mobiliteitstoepassingen. Onder het thema 'Ease every way' hield het bedrijf zijn Media Day in het Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas om zijn toekomstige blauwdruk voor een waterstofenergie-ecosysteem en een visie voor software en kunstmatige intelligentie (AI) te belichten.

In lijn met de merkvisie van Hyundai Motor, 'Progress for Humanity', weerspiegelt het thema 'Ease every way' het doel van het bedrijf om een comfortabele en vreedzame leefomgeving te creëren door de wereldwijde gemeenschap drie universele kernwaarden van vrijheid, veiligheid en eerlijkheid te bieden. Het gaat verder dan de louter fysieke gebruikswaarde van technologie en is gericht op het complexe dagelijkse leven van mensen. Het biedt vrijheid van verschillende beperkingen, veiligheid in gemeenschappen door softwarebeveiliging en verminderde uitstoot van broeikasgassen door waterstof, en eerlijke toegankelijkheid tot schone energie en aanverwante diensten.

"Bij Hyundai geloven we dat wetenschap en menselijkheid twee kanten van dezelfde medaille zijn; dat geavanceerde technologie ook het leven van mensen beter moet maken," zegt Jay Chang, president en CEO van Hyundai Motor Company. "Schone waterstof zou voor iedereen moeten zijn, alles van energie moeten voorzien en overal beschikbaar moeten zijn."
"We meten vooruitgang met de echte en positieve impact die het heeft op de mensheid", zegt José Muñoz, President en Global COO van Hyundai Motor Company. "Ons thema voor CES 2024, 'Ease every way', is een monumentale uitdaging. Maar de uitdagende geest die is ingebed in het DNA van onze 56-jarige geschiedenis zal worden voortgezet door middel van de waterstof- en softwaretransformaties die we vandaag hebben onthuld."

Een innovatieve oplossing voor waterstofproductie, opslag, transport en gebruik

De Hyundai Motor Group (de Groep) heeft al een verbintenis aangekondigd om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, onderbouwd met een duidelijke RE100-routekaart om tegen 2045 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken in zijn overzeese fabrieken en tegen 2050 in elke entiteit van de Groep. Waterstofenergie zal een prominente rol spelen bij het bereiken van deze doelstellingen.

Al bijna de helft van het bestaan van het bedrijf loopt Hyundai voorop in de ontwikkeling van waterstof, met vele primeurs, waaronder 's werelds eerste in massa geproduceerde brandstofcel-elektrische voertuigen (FCEV's). Het bedrijf heeft nu 's werelds grootste marktaandeel in de verkoop van waterstofvoertuigen.

Waterstof speelt een cruciale rol in het duurzaamheidsplan van Hyundai omdat het een schone energiebron is, met water als enig bijproduct bij gebruik als brandstof. Het maakt ook een maximaal gebruik van hernieuwbare energie wereldwijd mogelijk vanwege de voordelen bij opslag en distributie. Hyundai ziet waterstof als de weg naar een duurzame toekomst, omdat het zowel schoon als toegankelijk is.

De waterstofoplossingen van Hyundai gaan verder dan personenauto's, vrachtwagens en bussen en omvatten ook trams, speciale apparatuur, schepen, stroomgeneratoren en geavanceerde luchtmobiliteit. Het bedrijf stuurt de energietransitie aan als een belangrijke waterstofleverancier .

Hyundai is niet de enige die zich inzet voor waterstofenergie. In juni 2023 publiceerden de VS hun National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap voor het versnellen van de productie, verwerking, levering, opslag en het gebruik van schone waterstof. In december lanceerden het International Hydrogen Trade Forum en de Hydrogen Council tijdens COP28 een reeks vlaggenschipinitiatieven om de commercialisering van waterstof te versnellen en zo de overgang van fossiele brandstoffen te versnellen.

Om zijn betrokkenheid bij waterstof verder te benadrukken, benadrukte Hyundai de uitbreiding van HTWO van een merk voor brandstofcelsystemen tot het bedrijfsmerk voor de waterstofwaardeketen van de Hyundai Motor Group. HTWO omvat nu de bedrijven en filialen van de Groep en maakt elke fase van de volledige waardeketen voor schone waterstof mogelijk, van productie en opslag tot transport en gebruik. HTWO vertegenwoordigt 'Waterstof' en 'Menselijkheid', de twee belangrijkste pijlers van Hyundai's brandstofcelbusiness.

De HTWO-activiteiten maken gebruik van de uitgebreide capaciteiten van de Groep in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, onderdelen, staal, bouw, luchtmobiliteit, scheepvaart, robotica en toekomstige technologieën. Het model richt zich op de vier kerngebieden van de energiewaardeketen: productie, opslag, transport en gebruik. De dochterondernemingen van de Groep zijn gepositioneerd in de hele waardeketen en vormen een waterstofnetwerk dat de ontwikkeling van op maat gemaakte end-to-end waterstofoplossingen mogelijk maakt.

Traditioneel hebben autofabrikanten zich gericht op het gebruik van voertuigen, terwijl andere industrieën zich bezighielden met energieproductie, -opslag en -transport. Deze aanpak heeft geleid tot een traag en uitdagend proces van energietransitie. Hyundai wil deze beperkingen overwinnen door de waterstofcompetenties van de hele Groep te combineren en te integreren om een revolutie teweeg te brengen in de energietransitie en de totstandkoming van een waterstofmaatschappij te versnellen.

Hyundai's nieuwe identiteit als speler op het gebied van duurzaamheid bouwt voort op zijn kernidentiteit als autobedrijf. Eén van de doelstellingen van het bedrijf is bij te dragen aan de totstandkoming van een waterstofmaatschappij door het afnemen van waterstof aan te moedigen. Via het HTWO-merk verwacht de Hyundai Motor Group dat het tegen 2035 3 miljoen ton waterstof per jaar zal afnemen, waarmee bedrijven zoals schone logistiek, groene staalproductie en energieopwekking van energie worden voorzien.

Tijdens de presentatie legde Chang Hwan Kim, Senior Vice President en hoofd van Hydrogen Fuel Cell and Battery Development, uit dat Hyundai ook bezig is met de ontwikkeling van megawatt-schaal polymeer elektrolyt membraan (PEM) elektrolyzer productiecapaciteiten voor groene waterstofproductie , die naar verwachting binnen de komende jaren op de markt zal komen. Hyundai is van plan om door het delen van onderdelen van brandstofcelsystemen een concurrerende prijs te realiseren ten opzichte van bestaande PEM-technologieën. Hoewel de huidige marktprijs van PEM-elektrolyzers ongeveer 1,5 keer hoger is dan die van alkaline elektrolyzers, vertrouwt het bedrijf erop dat de prijs zal dalen tot onder die van alkaline elektrolyzers door het delen van componenten.

Verder concentreert het concern zich op waterstofproductietechnologie die milieuverontreinigende stoffen omzet in schone waterstof. De resource circulation-technologie waar Hyundai zich op richt, omvat twee benaderingen: Waste-to-Hydrogen (W2H) en Plastic-to-Hydrogen (P2H). Bij W2H wordt organisch afval, zoals voedsel, slib en dierlijke mest, vergist om biogas te genereren. Dit biogas wordt vervolgens behandeld om kooldioxide af te vangen en waterstof te produceren. P2H daarentegen bestaat uit het smelten van afvalplastics die niet gerecycled kunnen worden, het vergassen van de gesmolten plastics en het produceren van waterstof door onnodige elementen te verwijderen.

Hyundai is wereldwijd actief betrokken bij verschillende waterstofprojecten, te beginnen met Indonesië. Het land toont een groeiende belangstelling voor waterstof als een cruciale weg naar koolstofneutraliteit. Er is behoefte om de invoering van waterstof op lokaal niveau te initiëren om de regionale acceptatie van deze nieuwe energiebron te bevorderen en de oprichting van een waterstofecosysteem in heel Indonesië te stimuleren.

In Indonesië begint Hyundai met Waste-to-Hydrogen, door gebruik te maken van afval uit lokale gemeenschappen, waardoor de stad zijn eigen minihubs voor waterstofproductie kan opzetten en niet meer afhankelijk hoeft te zijn van waterstoftransport en -opslag. Als verschillende afnemers hun intrede doen, zal de regio getuige zijn van de vorming van een waterstofindustriecluster rond de hub, waardoor de groei van een waterstofmaatschappij wordt bevorderd.

Momenteel is Hyundai in het kader van het partnerschap met Indonesië actief op zoek naar de juiste locatie in West-Java om de HTWO-netoplossing te implementeren. Dit zal niet alleen Indonesië ten goede komen, maar op de lange termijn ook de ASEAN-markten, waar waterstof een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het stimuleren van zowel de CO2-neutraliteitsbeweging als de economische ontwikkeling.

Hyundai is ook actief betrokken bij waterstofgerelateerde demonstratieprojecten in de VS, waar het de HTWO Grid-oplossing wil toepassen die gericht is op gebruik. Dit omvat deelname aan het NorCAL ZERO-project in Noord-Californië, waarbij 30 Hyundai XCIENT brandstofceltrucks betrokken zijn om de decarbonisatie van de haven van Oakland te ondersteunen. De Groep zal ook deelnemen aan het 'Regional Clean Hydrogen Hubs' programma, onderdeel van een $7 miljard kostend Amerikaans overheidsinitiatief voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

Hyundai ontwikkelt actief waterstofoplossingen die zijn afgestemd op specifieke behoeften van klanten. Georgia werkt het aan het Clean Logistics Project, dat draait om de ontwikkeling van een waardeketen voor waterstofmobiliteit bij Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA). Deze fabriek voor elektrische voertuigen (EV) in aanbouw in Georgia verwacht jaarlijks tot 300.000 EV's te produceren. Via het Clean Logistics Project zal de Metaplant een uitgebreide waterstofwaardeketen integreren, te beginnen met de inzet van XCIENT Fuel Cell trekkers om de logistiek van de fabriek te beheren. Hyundai initieert dit project door gebruik te maken van de steun van zijn tegenhangers binnen de Groep, met als doel de basis te leggen voor een waterstofinfrastructuur.

Hyundai's samenwerking met verschillende industrieën en sectoren in Georgia zal een aanzienlijke impact hebben en een groot aantal belanghebbenden aantrekken om deel te nemen aan de waterstofwaardeketen. Deze samenwerking zal naar verwachting de economische groei stimuleren en werkgelegenheid creëren in de staat.

"Hyundai's bewezen geschiedenis met waterstof geeft de mensen van Georgia een duidelijker beeld en een beter begrip van deze opmerkelijke kans die voor ons ligt, en deze vooruitgang zal de economische groei en werkgelegenheid in de regio stimuleren," zegt Pat Wilson, commissaris van het departement voor economische ontwikkeling van Georgia. "We kijken ernaar uit om samen te werken en ons te richten op de uitbreiding van schone technologie in verschillende industrieën en sectoren. Nu we de echte toepassingen hebben gezien die Hyundai al levert, zijn we blij dat Georgia deel uitmaakt van de toekomst van Hyundai."

SDx: Een gebruikersgericht mobiliteitsecosysteem bouwen door voertuigen, wagenparken en transportsystemen te definiëren met software en AI

Hyundai ondergaat een softwaregedreven transformatie onder leiding van de hele groep. Als leverancier van slimme mobiliteitsoplossingen erkent Hyundai het belang van software en AI bij het creëren van een gebruikersgericht mobiliteitsecosysteem. Op CES kondigde het bedrijf zijn 'Software-defined Everything' (SDx) strategie aan, die erop gericht is om alle bewegende apparaten, wagenparken en ecosystemen te transformeren in waardevolle activa door middel van geavanceerde software en AI.

Met zijn SDx-strategie wil de Groep een mobiliteitsecosysteem ontwikkelen dat altijd en overal voldoet aan de behoeften van gebruikers. Om dit te bereiken zet de Groep alles om in een softwaregedefinieerde benadering, van voertuigontwikkeling tot het bouwen van het volledige mobiliteitsecosysteem. De Groep gelooft dat software en AI deze visie mogelijk maken door een holistische gebruikerservaring zonder beperkingen te bieden en is toegewijd aan het leveren van mobiliteitsdiensten en -oplossingen die gemak en veiligheid voorop stellen.

De strategie van de Groep begint met de ontwikkeling van een 'software defined vehicle' (SDV). Dit betekent dat softwareontwikkelingsmethoden worden geïntegreerd in de ontwikkeling van auto's, wat betekent dat hardware en software worden ontkoppeld om onafhankelijke updates en vooruitgang van beide mogelijk te maken. Het netwerk en de controllers worden ontworpen binnen het SDV-raamwerk, waardoor de ontwikkelingsflexibiliteit en -efficiëntie worden verbeterd. Dit verhoogt de flexibiliteit en schaalbaarheid van het voertuigontwikkelingssysteem, waardoor gebruikersgerichte functies sneller kunnen worden bijgewerkt en het apparaat voortdurend kan worden verbeterd.

Om de gebruikerservaring te verbeteren, is de Groep van plan een nieuw infotainmentsysteem te ontwikkelen dat een app-markt voor voertuigen ondersteunt. Ze zullen ook software development kits (SDK's) leveren voor ontwikkelaars om killer apps te maken. Daarnaast wil de groep zijn eigen grote taalmodel (LLM) integreren in zijn AI-assistent en navigatiesysteem. Deze integratie zal een natuurlijkere en handigere gebruikersinteractie en -ervaring mogelijk maken met een verbeterde veiligheid voor de gebruiker.

Naarmate SDV's gangbaarder en meer gestandaardiseerd worden, zal het beheer van grootschalige wagenparken eenvoudiger en efficiënter worden. Naast individuele voertuigen is de Groep zijn softwareoplossingen aan het uitbreiden naar softwaregedefinieerde wagenparken voor bedrijven.

Deze oplossingen bieden vlootbeheerdiensten op maat, realtime gegevensanalyse en gebruiksvriendelijke administratieve interfaces, waardoor B2B-klanten voertuigen efficiënter kunnen beheren en realtime problemen kunnen aanpakken. De Groep zal voertuiggegevens, geavanceerde vlootbeheerdiensten, gegevensanalyse en waardevolle inzichten aanbieden aan B2B-klanten met verschillende hardware- en softwarevereisten, allemaal zonder dat er aparte telematica-apparaten nodig zijn.

Naarmate voertuigen, wagenparken en mobiliteit in het algemeen gedefinieerd en ontwikkeld worden door software, zullen ze ook AI-gedefinieerd worden. De Groep ziet voertuigen evolueren in 'AI-machines' die voortdurend leren om klanten beter van dienst te zijn en voertuigen transformeren in AI-machines die voortdurend leren om klanten beter van dienst te zijn en geoptimaliseerde machine learning operations (MLOps) implementeren.

Voertuigen omvormen tot AI-machines zal de Groep in staat stellen om het onderhoud en updates van voertuigen te automatiseren, vervelende taken te vereenvoudigen of te elimineren, transparante gegevens te verstrekken, potentiële problemen te voorkomen en onmiddellijk aan te pakken, gebruikerservaringen te personaliseren en de verbetering van diensten en oplossingen te versnellen om toegevoegde waarde te leveren voor gebruikers. Dit zal bijdragen aan een stabiele en efficiënte werking van niet alleen apparaten, maar ook mobiliteit, logistiek en het algehele stedelijke besturingssysteem.

Het uiteindelijke doel is om een concept te creëren dat 'Cloud Transportation' wordt genoemd, waarin software, AI-apparaten en mobiliteit samenkomen om een mobiliteitsecosysteem te creëren waarin vervoer voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Dit concept, dat 'transport-as-a-service' wordt genoemd, stelt gebruikers in staat om naar behoefte vrij toegang te krijgen tot transport- en mobiliteitsdiensten. Iedereen, samen met apparaten en stadsinfrastructuur, wordt met elkaar verbonden binnen een ecosysteem, waardoor toegang tot transport op aanvraag mogelijk wordt en de intelligentie van mobiliteitsoplossingen na verloop van tijd automatisch toeneemt.

De Groep exploiteert momenteel verschillende geavanceerde mobiliteitsdiensten, zoals vraagafhankelijk vervoer en zelfrijdende taxi's, en verzamelt gegevens om de SDV-technologie verder te ontwikkelen, waaronder autonoom rijden, om een basis te leggen voor Cloud Transportation.

"Als leverancier van mobiliteitsoplossingen gaat onze visie verder dan voertuigen", zegt Chang Song, president en hoofd van de SDV-divisie van Hyundai Motor Group. "Het gaat om het versterken van een mobiliteitsecosysteem. Wij zien beweging als een nieuwe bron van kennis en innovatie. En onze oplossingen en apparaten maken die kennis universeel bruikbaar."

De Groep presenteerde haar recente samenwerking met Tenstorrent, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van neurale verwerkingseenheden (NPU's), waarmee de toewijding van de Groep aan software en AI-ontwikkelingen verder wordt versterkt.

"Tenstorrent bouwt aan een siliciumtoekomst die jij kunt bezitten. Met onze hardware en open source software kun je de producten bouwen die je wilt," zegt Jim Keller van Tenstorrent. "Hyundai bouwt auto's, fabrieken, robots, autonomie, infotainment en slimme systemen. Tenstorrent is afgestemd op elk onderdeel van die visie. We zijn verheugd om samen met Hyundai de onafhankelijkheid te verwerven om de technologische wedloop te winnen."

In zijn slotopmerkingen benadrukte President Song de voortdurende toewijding van de Groep aan gebruiksgemak en veiligheid, kernwaarden sinds de oprichting. De softwareontwikkelingsfilosofie van de Group 'Service-defined, safety-designed' weerspiegelt zijn missie om probleemloze mobiliteitservaringen te bieden met betrouwbare en veilige apparaten. Door gebruik te maken van software en AI wil de Group diensten en oplossingen ontwikkelen die snel inspelen op de behoeften van gebruikers en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van alle aspecten van mobiliteit, inclusief de stabiliteit van apparaten, gegevensbescherming en cyberveiligheid.

Waterstofwaardeketen en softwaretechnologieën te zien op CES 2024

Hyundai toont zijn afvalwaterstofproductie en waterstofwaardeketen, evenals SDV-technologieën en toekomstige mobiliteitsconcepten op CES 2024. Bezoekers kunnen de beursstand van het bedrijf bezoeken in het Las Vegas Convention Center, West Hall, van 9-12 januari.

De tentoonstelling draait om het thema 'Ease every way', waarbij de nadruk ligt op een toekomst waarin de mens centraal staat door de toepassing van waterstofenergie en softwaretechnologieën. In de entree is het plastic-naar-waterstofproces, waarbij afvalplastic wordt omgezet in schone waterstofenergie, te zien op een groot immersief driezijdig scherm.

In het midden van de stand worden verschillende HTWO Grid-oplossingen en demonstratieprojecten van de waterstofwaardeketen getoond die de Hyundai Motor Group omvatten, waaronder Hyundai Motor, Hyundai Rotem, Hyundai E&C, Hyundai Engineering, Hyundai Glovis en Hyundai Steel. De uitgebreide waterstofoplossingen en demonstratieprojecten die worden getoond, omvatten alle waterstof-waardeketenoplossingen die productie, opslag, transport en gebruik omvatten, inclusief circulaire waterstofproductie (bijv. W2H en P2H), groene waterstofproductie, waterstofdistributie en -logistiek, ammoniakdragers, brandstofceltrams, groen staal, elektrische brandstofcelvrachtwagens en mobiele brandstofcelgeneratoren.

Op de stand zijn ook twee fysieke tentoonstellingen te zien die bezoekers meer inzicht geven in onze waterstofactiviteiten. Er is een doorsnedemodel te zien dat het aandrijfprincipe uitlegt van een mobiele brandstofcelgenerator, die gebruikt kan worden in noodsituaties, afgelegen gebieden waar moeilijk stroom te krijgen is en EV-race-evenementen (bijv. eTCR). Er is ook een diorama dat het afvalwaterstofproces uitlegt en laat zien hoe biogas uit afval wordt omgezet in waterstofenergie.

Hyundai toont ook belangrijke SDV-technologieën die worden ontwikkeld door het Global Software Center 42dot van de groep. Het omvat een demonstratie van de nieuwe E&E-architectuur voor SDV, een systeem dat hardware loskoppelt van software om de flexibiliteit en schaalbaarheid te vergroten. De nieuwe vereenvoudigde architectuur heeft een gecentraliseerde HPVC (High-Performance Vehicle Computer) en zonecontrollers die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de sensoren en actuatoren met een fouttolerante architectuur.

Daarnaast zijn er films met uitleg over de kern SDV-technologieën die tot nu toe zijn ontwikkeld, waaronder volgende-generatie voertuignetwerken die worden bestuurd door SDV OS, autonoom rijden, voertuigen met een veiligheidsontwerp, SDV-technologieën die zich uitstrekken naar slimme steden met high-fidelity wagenparkbeheer en op LLM gebaseerde AI-assistent. Hyundai zal ook een film presenteren over softwaregedefinieerde mobiliteitsdiensten in beweging die zijn uitgerust met geavanceerde technologieën van verschillende bedrijven binnen de Groep.

Op de beursstand zijn ook video's te zien die belangrijke demonstratieprojecten met betrekking tot waterstof laten zien, evenals verwachte klantwaarden uit Hyundai's visie op een toekomst gebaseerd op waterstof en software.

Verder bevat de tentoonstelling drie grootschalige toekomstige mobiliteitstentoonstellingen en Boston Dynamic's 'Stretch', die laten zien hoe de ervaringen van klanten zullen veranderen op basis van waterstof-, software- en robotica-technologieën. Deze tentoonstellingen omvatten persoonlijke mobiliteit (DICE: Digital Curated Experience), sociale mobiliteit (SPACE: Spatial Curated Experience) en commerciële mobiliteit (CITY POD).

Hyundai Motor omarmt digitale betrokkenheid: Roblox Hyundai Map en livestreaming CES 2024 aankondigingen voor wereldwijd publiek

De waterstof, robotica en toekomstige mobiliteitsgerelateerde activiteiten van Hyundai kunnen niet alleen indirect worden ervaren op de CES-beursstand, maar ook via het digitale metaverse platform genaamd 'Roblox Hyundai Map'.

Hyundai Motor is van plan om innovatieve technologieën en toekomstvisies verder onder de aandacht te brengen door belangrijke aankondigingen van CES 2024 live te streamen vanaf de Hyundai Media Day via het wereldwijde YouTube-kanaal van het bedrijf.

 

Over Hyundai Belux Newsroom

Hyundai Belux - Korean Motor Company is de officiële invoerder van Hyundai voor België en Luxemburg. Vermeldingen van bepaalde uitrustingen en specificaties in nieuwsberichten op deze website zijn niet bindend. Sommige verwijzingen, uitrustingen en cijfers zijn mogelijks bedoeld voor modellen buiten de Belux markt. Ook prijsstellingen, kortingen of andere acties zijn niet bindend en mogelijks beperkt in de tijd.

Hyundai Belux - Korean Motor Company est l’importateur officiel pour Hyundai en Belgique et au Luxembourg. Les informations de certains équipements et spécifications mentionnées sur ce site ne sont pas contraignantes. Certaines références, équipements et chiffres peuvent être destinés à des modèles extérieurs au marché Belux. Les prix, réductions ou autres actions ne sont pas contraignants et peuvent être limités dans le temps.

Twitter: @Hyundai_B_News

Hyundai Belux Newsroom
Korean Motor Company nv - Hyundai Belux
Pierstraat 229 - 2550 Kontich